Phát triển Nhân lực là nội dung Hợp tác liên quan đến chính sách tuyển dụng của Doanh Nghiệp đối với sinh viên/ cựu sinh viên Khoa Marketing. Một số nội dung cụ thể:
  • Tuyển sinh viên thực tập (theo Đợt)
  • Tham gia Ngày hội việc làm UFM
  • Tham gia Đánh giá sinh viên trong lớp học để chọn Nhân sự phù hợp
  • Đăng tải thông tin tuyển dụng lên website UFM

* Doanh nghiệp và Khoa marketing sẽ thảo luận chi tiết về các nội dung, hình thức và quyền lợi hợp tác

FAQs

Khoa Marketing (UFM) đã và đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy, có cùng chí hướng phát triển cho cả đôi bên và mang lại những hiệu quả xã hội cao. Vì vậy các Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra các đề xuất hợp tác ngoài những nội dung trên để cùng trao đổi và phát triển.
Khoa Marketing ký thỏa thuận hợp tác theo từng đợt. Tuy nhiên sẽ dựa trên từng nội dung trao đổi phù hợp với khung chương trình đào tạo thực tế để xúc tiến triển khai, đảm bảo lợi ích của DN khi tham gia hợp tác
Dựa trên nhu cầu của mỗi bên mà "Thỏa thuận" có thể do Khoa Marketing hoặc Doanh nghiệp đề xuất.
Khoa Marketing là đơn vị triển khai chương trình đào tạo ngành Marketing của trường ĐH Tài chính - Marketing. Vì vậy trong quá trình đào tạo Khoa Marketing là đầu mối để liên kết với doanh nghiệp. Trên cơ sở pháp lý, thỏa thuận hợp tác là sự ký kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

- Quy trình Hợp tác