Hợp tác trong Lãnh vực Nghiên cứu là nội dung liên quan đến các hoạt động tư vấn & triển khai các cuộc Nghiên cứu thị trường (NCTT) hoặc các Nghiên cứu trong lãnh vực Marketing và Kinh doanh giữa Giảng viên, Sinh viên Khoa Marketing và Các Doanh nghiệp. Một số nội dung cụ thể:

Agency về NCTT

  • Giới thiệu sinh viên
  • Tham gia chương trình Tập huấn của DN
  • Thu thập thông tin
  • Xử lý kết quả nghiên cứuXây dựng nội dung Báo cáo

Doanh nghiệp

  • Giảng viên & Sinh viên
  • Nghiên cứu theo nhu cầu của DN
  • Tham gia dự án THNN2 của Sinh viên

* Doanh nghiệp và Khoa marketing sẽ thảo luận chi tiết về các nội dung, hình thức và quyền lợi hợp tác

FAQs

Khoa Marketing (UFM) đã và đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy, có cùng chí hướng phát triển cho cả đôi bên và mang lại những hiệu quả xã hội cao. Vì vậy các Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra các đề xuất hợp tác ngoài những nội dung trên để cùng trao đổi và phát triển.
Khoa Marketing ký thỏa thuận hợp tác theo từng đợt. Tuy nhiên sẽ dựa trên từng nội dung trao đổi phù hợp với khung chương trình đào tạo thực tế để xúc tiến triển khai, đảm bảo lợi ích của DN khi tham gia hợp tác
Dựa trên nhu cầu của mỗi bên mà "Thỏa thuận" có thể do Khoa Marketing hoặc Doanh nghiệp đề xuất.
Khoa Marketing là đơn vị triển khai chương trình đào tạo ngành Marketing của trường ĐH Tài chính - Marketing. Vì vậy trong quá trình đào tạo Khoa Marketing là đầu mối để liên kết với doanh nghiệp. Trên cơ sở pháp lý, thỏa thuận hợp tác là sự ký kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

- Quy trình Hợp tác