Hợp tác Đào tạo là một trong những nội dung quan trọng, cần thiết mà Khoa Marketing hướng đến. Trong đó, quản lý cấp cao trong Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Khoa Marketing xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo (CTĐT). Một số nội dung cụ thể:

Xây dựng CTĐT

  • Góp ý xây dựng CTĐT
  • Góp ý về Chuẩn Đầu ra của nhân lực đào tạo
  • Khảo sát về nhu cầu Nhân lực

Tổ chức Đào tạo

  • Báo cáo chuyên đề/ Giảng dạy
  • Tham quan Doanh nghiệp

Đánh giá chất lượng ĐT

  • Nhận sinh viên thực tập
  • Đánh giá chất lượng nhân lực

* Doanh nghiệp và Khoa marketing sẽ thảo luận chi tiết về các nội dung, hình thức và quyền lợi hợp tác

FAQs:

Khoa Marketing (UFM) đã và đang tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy, có cùng chí hướng phát triển cho cả đôi bên và mang lại những hiệu quả xã hội cao. Vì vậy các Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra các đề xuất hợp tác ngoài những nội dung trên để cùng trao đổi và phát triển.
Khoa Marketing ký thỏa thuận hợp tác theo từng đợt. Tuy nhiên sẽ dựa trên từng nội dung trao đổi phù hợp với khung chương trình đào tạo thực tế để xúc tiến triển khai, đảm bảo lợi ích của DN khi tham gia hợp tác
Dựa trên nhu cầu của mỗi bên mà "Thỏa thuận" có thể do Khoa Marketing hoặc Doanh nghiệp đề xuất.
Khoa Marketing là đơn vị triển khai chương trình đào tạo ngành Marketing của trường ĐH Tài chính - Marketing. Vì vậy trong quá trình đào tạo Khoa Marketing là đầu mối để liên kết với doanh nghiệp. Trên cơ sở pháp lý, thỏa thuận hợp tác là sự ký kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.

- Quy trình Hợp tác