Với mục tiêu phát triển đã đề ra, UFM luôn xác định việc kết nối với các DN và các tổ chức, hiệp hội là không thể thiếu trong suốt quá trình phát triển. Sự hợp tác của UFM và Quý doanh nghiệp, tổ chức đã mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong thời gian qua như: Phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng sinh viên xuất sắc, quảng bá hình ảnh đơn vị, … UFM đã và đang tìm kiếm, hợp tác với các đối tác đang tin cậy, có cùng chí hướng phát triển cho cả đôi bên và mang lại những hiệu quả xã hội cao.

Hợp tác Đào tạo

Tham gia xây dựng & phát triển các chương trình đào tạo

Chi tiết

Nghiên cứu

Hỗ trợ & Triển khai các chương trình nghiên cứu Marketing

Chi tiết

Phát triển Dịch vụ

Trao đổi sản phẩm/ dịch vụ để phát triển chất lượng nhân lực và thói quen sử dụng sản phẩm/ dịch vụ

Chi tiết

Phát triển Nhân lực

Tuyển dụng thường xuyên và tìm kiếm các ứng viên tài năng trong lãnh vực Marketing

Chi tiết

Truyền thông

Truyền thông thương hiệu của Doanh nghiệp qua các chương trình, hội nghị, hội thảo, cuộc thi …

Chi tiết

Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ/ tài trợ các chương trình và học bổng khuyến học cho sinh viên

Chi tiết